2% parama

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

E.dienynas

Patyčių dėžutė

Prisijunk prie Mūsų

2% parama

 

Mieli tėveliai, mokytojai, progimnazijos rėmėjai,

 

      Gerb. tėveliai, mokytojai, rėmėjai, Jūsų visų dėka progimnazija sulaukė finansinės 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos. Širdingai dėkodama už suteiktą paramą, informuoju apie 2016 metais gautų lėšų paramai išlaidas. 2016 m. sausio 1 d. paramos likutis mokyklos sąskaitoje buvo 874,87eurai. Per 2016 m. gauta parama siekė 895,43 eurus. Mokyklos tarybos sprendimu šios lėšos investuotos į progimnazijos ugdymo aplinkų gerinimą bei modernizavimą: įrengti du (pradinukams ir vyresnių klasių) mokiniams stalo žaidimų kambariai (292,94 eurai), III korpuso koridoriuje mokinių darbų parodų apšvietimui nupirkti ir sumontuoti nauji šviestuvai (199,44 eurai), nupirkti baldai mokiniui lietuvių kalbos kabinetuose (1 004,9). Paramos likutis 2016 m. gruodžio 31d. - 273,02 eurai.

      Jūsų visų parama investuota prasmingai. Dėkoju už supratingumą, palaikymą ir skiriamas lėšas. Tikiuosi Jūsų paramos progimnazijos gerbūviui ir šiais metais. Dar turime kabinetų, kuriuose labai seni mokinio baldai. Jaukioje ir atnaujintoje aplinkoje maloniau mokytis mokiniams, dirbti mokytojams.

kids2

Rekvizitai 2% paramai:

    Paramos gavėjo kodas: 190420574

    Paramos gavėjo pavadinimas: Panevėžio „Aušros“ progimnazija

    Buveinės adresas: Vienybės a. 38, LT-35109 Panevėžys

PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš mūsų svetainės formą FR0512 ir atsispausdinkite ją.

Pildydami FR0512 formą (02 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:
1 laukelyje – savo asmens kodą;
2 laukelyje – telefono numerį;
3V laukelyje – vardą;
3P laukelyje – pavardę;
4 laukelyje – adresą;
5 laukelyje – 2018;
6S laukelį – pažymėti ženklu „X“;
E1 laukelyje – skaičių 2;
E2 laukelyje – 190420574 (Panevėžio „Aušros“ progimnazijos kodas);
E3 laukelyje – mokesčio dalies paskirtį (pildyti nebūtina);
E4 laukelyje – prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais iki 2%);
E5 laukelyje – įrašykite 2022, jei nusprendėte skirti mokyklai kasmet iki 2022 metų, tai maksimaliai leistina data. Jeigu norite skirti tik metams įrašykite 2019.

Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.Užpildytą prašymą  nuneškite į Valstybinę mokesčių inspekciją.

ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2% formos FR0512 prašymą internetu:

  1. Atsidarykite Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę http://deklaravimas.vmi.lt
  2. Užpildykite formą FR0512, visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.

      Deklaracijas galite užpildyti iki  einamųjų metų gegužės 1d.

                                   Pagarbiai, mokyklos direktorė Giedrė Gruzdienė

Copyright 2020  Panevėžio „Aušros“ progimnazija