Maitinimas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

E.dienynas

Patyčių dėžutė

Prisijunk prie Mūsų

        Nuo š.m. rugsėjo 1 d. progimnazijos mokinius maitina I. Strolienės  individuali įmonė. Įmonės kodas - 303179554.

      Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018m. balandžio 10d.  įsakymu Nr. V- 394 „ Dėl mokinių maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedamas).

        Gerb. tėveliai (globėjai ), jeigu Jūsų vaikui ( pateikus gydytojo raštiškus nurodymus), būtinas pritaikytas maitinimas, kreipkitės į progimnazijos visuomenės sveikatos specialistą.

          Už mokinių atsineštą maistą į progimnaziją  iš namų atsako tėvai (globėjai).

         Dėl mokinių maitinimo valgykloje tvarkos nustatymo

          VALGIARAŠTIS

Copyright 2020  Panevėžio „Aušros“ progimnazija